Inspírate

Flecha

Datos de interés

Descubre las curiosidades y datos más impactantes sobre los espacios naturales y la sostenibilidad de Cataluña. Sabrás cuántas especies protegidas diferentes existen en el territorio catalán, las causas de la desaparición de especies o cuáles son los hábitats y zonas más amenazadas, entre otras singularidades.

Sabies que...

A Catalunya, el 30% de la superfície són espais naturals protegits, plens de paisatges i flora i fauna que no deixen a ningú indiferent. Tanmate...

Sabies que...

A Catalunya, hi ha 184 espais naturals protegits que ocupen el 30% de la superfície del territori català.

...

Sabies que...

A Catalunya, s’ha descrit un gran nombre d’espècies animals:

… 95 mamífers
… 14 amfibis
… 35 rèptils
… més...

Sabies que...

De les espècies marines o litorals protegides per la Directiva d’hàbitats, el 70% es troba en un estat de conservació desfavorable i de la res...

Sabies que...

Hi ha casos d’èxit en la conservació de la natura. Gràcies a programes i projectes de conservació d’espècies, hàbitats i reintroducció d...

Sabies que...

La població de Catalunya ha augmentat el 20% en els últims 20 anys. Això fa que la necessitat de recursos hagi anat en augment i per això és u...

Sabies que...

Les grans infraestructures (carreteres, ferrocarrils, embassaments, etc.), algunes activitats industrials (en especial les extractives) i la urbani...

Sabies que...

Les poblacions de vertebrats i invertebrats autòctons dels quals es tenen dades han perdut de mitjana el 25% dels seus individus en els últims 20...

Sabies que...

Les principals causes de desaparició d’espècies són:
1. El canvi d’usos del sòl i aprofitament de recursos: més sòl urbà, abandona...

Sabies que...

Més del 80% de la superfície de Catalunya és de propietat privada, ocupada per cultius i boscos.

...

Sabies que...

Només el 40% de rius i zones humides de Catalunya compleixen els estàndards de qualitat fixats per la Directiva marc de l’aigua.

...

Sabies que...

Segons la informació de que disposem s’han detectat fins a 1.690 espècies exòtiques a Catalunya, de les quals 190 són invasores.

...

Bosc espès

Sabías que...

En Cataluña, el 30% de la superficie son espacios naturales protegidos, llenos de paisajes y flora y fauna que no dejan a nadie indiferente...

Bosc espès

Sabías que...

En Cataluña, el 30% de la superficie son espacios naturales protegidos, llenos de paisajes y flora y fauna que no dejan a nadie indiferente...

Bosc espès

Sabías que...

En Cataluña, el 30% de la superficie son espacios naturales protegidos, llenos de paisajes y flora y fauna que no dejan a nadie indiferente...

Platja Barcelona

Éste es el encabezado

Lorem fistrum por la gloria de mi madre es jarl aliqua quitame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Platja Barcelona

Éste es el encabezado

Lorem fistrum por la gloria de mi madre es jarl aliqua quitame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Platja Barcelona

Éste es el encabezado

Lorem fistrum por la gloria de mi madre es jarl aliqua quitame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.