Bones pràctiques al medi natural

Flecha
Icona pagesos

Facilita la feina dels pagesos i pageses

La pagesia és una activitat molt important per al territori. No només ens proporciona menjar sa, local i de temporada, sinó que permet conservar el patrimoni i el paisatge i també segles de tradició i cultura. Dins o molt a prop d’alguns espais naturals, hi trobem espais agrícoles. L’agricultura, de vegades, forma part de la vida dels parcs naturals. Els camps i els cultius són el seu espai de treball, procura no posar-te dins els camps, no agafis fruites ni hortalisses i deixa pas a la maquinària agrícola.

Sega del cereal d'hivern al Parc Natural del Montsant

Problemes que pot ocasionar

Desenvolupar les activitats agrícoles amb normalitat pot resultar difícil en espais freqüentats, on les altres activitats humanes poden entrar en conflicte amb el sector. Deixar els filats oberts, aixafar l’herba dels prats o dur els gossos deslligats suposa una feina afegida als pagesos que pot conduir, de mica en mica, cap a un abandó de l’activitat.

Mentre que per a pagesos i pageses els espais naturals són sovint també el seu espai de treball, nosaltres en som simplement visitants. 

Bones pràctiques

La pagesia es troba en greu regressió i és important seguir determinades pràctiques per contribuir que aquesta activitat tradicional no desaparegui:

  • Deixa els filats ramaders i les portes tal com els has trobat (oberts o tancats).
  • No aixafis els conreus, ni tampoc l’herba dels prats, és el menjar del bestiar.
  • Tingues en compte que la maquinària agrícola ocupa més espai que un vehicle normal i que cal deixar-hi pas en els camins.
  • Respecta la feina dels gossos de treball, ja siguin de protecció o d’atura, no són animals de companyia.
  • Compra productes locals: no només estaràs consumint productes sans i de qualitat, també estaràs tenint un impacte positiu sobre la conservació del nostre entorn.
  • Sigues comprensiu i empàtic amb els pagesos i les pageses i llur activitat.
  • Duu els gossos lligats.