Bones pràctiques al medi natural

Flecha
Icona prohibit alliberar animals

Alliberar animals, un greu problema

Cada espècie forma part d’un ecosistema en què conviu amb altres espècies, amb les quals estableix relacions, ja siguin de competència, depredació, parasitisme... L’arribada d’una nova espècie modifica aquestes relacions i pot provocar alteracions importants, com per exemple la desaparició d’una altra espècie o la modificació de l’hàbitat.

Tortuga de florida

Problemes que pot ocasionar

Les espècies exòtiques són aquelles que no són autòctones, i, per tant, es troben fora del seu hàbitat natural i potencial. Algunes d’aquestes espècies esdevenen invasores quan provoquen impactes considerables sobre els ecosistemes naturals, o bé sobre les activitats humanes. Les espècies exòtiques han estat introduïdes pels humans, algunes de manera accidental i d’altres de manera intencionada, com és el cas dels animals de companyia.

Un exemple és l’amollada de tortugues de Florida després de tenir-les un temps en un aquari. Aquestes tortugues, considerades invasores, desplacen les tortugues autòctones, alhora que modifiquen l’estructura de la vegetació i poden ser vectors d’algunes malalties.

Bones pràctiques

Si t’agraden els animals, cal que siguis conscient de l’impacte que poden tenir sobre el medi algunes espècies, i que actuïs de manera responsable seguint aquestes pautes:

  • No alliberis cap animal al medi, les conseqüències per als animals del territori poden ser nefastes. A més, tota amollada de fauna requereix una autorització de l’Administració competent.
  • Els gats domèstics són grans depredadors que poden acabar amb la biodiversitat d’ocells, rèptils o petits mamífers d’alguns espais. Tingues-los controlats i evita que s’allunyin o marxin de casa.
  • Els sistemes aquàtics són sistemes fràgils. No hi alliberis peixos ni tortugues que desplacen les espècies autòctones, a la vegada que modifiquen les característiques de la vegetació i de l’aigua i tenen efectes sobre tot l’ecosistema.