Bones pràctiques al medi natural

Flecha
Icona recollir bolets

Recollir bolets i fruits

La recol·lecció de bolets, o fruits, massivament pot generar un impacte important sobre el medi i, alhora, dificultar la convivència amb els habitants del territori. Cal que ho fem de manera responsable per assegurar-nos que la natura podrà continuar oferint tot el que en recollim.

Bolets en primer pla

Problemes que pot ocasionar

La recollida de bolets ha estat sempre una activitat amb una forta tradició a Catalunya, però durant els darrers anys s’ha incrementat de manera accentuada i ha generat una sobrefreqüentació en alguns espais. Aquesta massificació pot malmetre de manera important el medi quan la recollida no es fa de manera responsable, a la vegada que sovint suposa una acumulació de vehicles en espais no habilitats per a l’aparcament. A més, en determinades èpoques, la freqüentació humana al bosc pot generar molèsties a la fauna que hi habita.

D’altra banda, aquest increment de freqüentació, juntament amb l’absència de regulació clara, pot portar conflictes entre els visitants i els propietaris del bosc. La intensitat amb què es duu a terme l’activitat pot perjudicar el bosc, i, per tant, també perjudicar el seu propietari."

Bones pràctiques

Sempre que recullis bolets o fruits, fes-ho de manera responsable i amb moderació:

  • Per collir bolets, fes-ho amb el ganivet collint tot el bolet.
  • No agafis el que no et menjaràs o no coneguis, i no malmetis els que deixis.
  • Assegura’t que la recol·lecció és permesa a l’espai on et trobes, demana permís si cal i respecta tota senyalització que et puguis trobar.
  • Porta els bolets en un cistell de vímet, així el bosc en recupera les espores.
  • No remenis la fullaraca o el sotabosc, perjudica els bolets mateixos.
  • Deixa créixer els petits de manera que arribin a generar espores i assegurar així que n’hi continuarà havent.
  • Informa’t i respecta la normativa específica que hi pugui haver a l’espai.
  • Evita la massificació.
  • Algunes èpoques, com la primavera, són especialment sensibles per a les espècies que viuen al bosc. Informa-te’n i respecta les recomanacions.